[?]
 
 
 
 

Wydarzenia

20.02.2012 - Zabytki z Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych będą prezentowane w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu przygotowuje wystawę czasową „Magia gry – sztuka rywalizacji”, na której prezentowane będą zabytki pochodzące z badań archeologicznych prowadzonych na terenie całej Polski. Wśród eksponatów przedstawiających historię gier oraz stosunek człowieka do różnych form rywalizacji znajdzie się osiem artefaktów z głogowskiego Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych. Są to kościane pionki, ornamentowany kościany żeton, drewniane zoomorficzne figurki, drewniane antropomorficzne figury szachowe, a także kostka do gry wykonana z piaskowca pozyskane w 2008 r. na pl. Wolności we Wrocławiu.Wystawę będzie można obejrzeć od 26 kwietnia do 26 sierpnia 2012 r.

13.02.2012- 21.12.2012 - Projekt Przystosowanie Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie do celów naukowo-badawczych współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie oraz Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych realizują zadanie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury kultury, priorytet infrastruktura kultury. Projekt nazywa się Przystosowanie Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie do celów naukowo-badawczych. Całkowita wartość zadania to 266 667 zł, w tym środki finansowe przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosą 200 000 zł. Termin zakończenia zadania planowany jest na 21 grudnia 2012 r.

16.11.2011 - Przekazanie do konserwacji relikwiarza przez parafię p.w. św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie

Dnia 16 listopada 2011 roku ks. Stanisław Czerwiński przekazał do Pracowni Konserwatorskiej XVIII – wieczny relikwiarz w kształcie monstrancji, będący własnością parafii p.w. św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie. Relikwiarz zostanie poddany zabiegom konserwatorskim, dzięki którym zostaną przywrócone i utrwalone walory estetyczne.

26.10.2011 - Wizyta Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Narodowego Pauliny Florjanowicz i Zastępcy Dyrektora NID Michała Grabowskiego w Ośrodku Studyjno-Magazynowym Zabytków Archeologicznych

W dniu ….. 10.2011 r. Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych gościł Dyrekcję Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wizyta Dyrektor Pauliny Florjanowicz oraz Zastępcy dyrektora Michała Grabowskiego została zaplanowana w związku z projektem realizowanym wspólnie przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie i NID w zakresie opracowanie jednolitych standardów postępowania z ruchomymi zabytkami archeologicznymi.

1.10.2011 – 31.10.2011 - Pracownica Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych stażystką w Cambridge University’s Museum of Archaeology and Anthropolgy (Wielka Brytania) w ramach programu Akademia Zarządzania Muzeum

W ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Akademia Zarządzania Muzeum pracownica Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych Katarzyna Reszka (autorka projektu) w październiku 2011 r. odbyła staż w Cambridge University's Museum of Archaeology and Anthropology (MAA) w Wielkiej Brytanii. Nasz pracownik uczestniczył w przygotowywaniu wystawy archeologicznej w związku z planowanym otwarciem muzeum po remoncie. Archeolożka zajmowała się wyborem zabytków, przygotowaniem dokumentacji i konserwacją artefaktów. Pomagała w koordynacji pracy zespołu przygotowującego ekspozycję. Ponadto zapoznała się z zasadami zarządzania MAA, magazynowaniem i pozyskiwaniem zabytków, programem ochrony dziedzictwa kulturowego, promowaniem współpracy pomiędzy naukowcami a amatorami, edukacją muzealną, ewaluacją i promocją działalności MAA.

Długofalowym efektem realizacji programu staży ma być wzmocnienie kompetencji zarządczych i twórczych pracowników muzeum, stworzenie grupy liderów w określonych specjalizacjach, budowa systemu informacji dla potrzeb krajowego zasobu kadrowego, stworzenie warunków dla rozwoju placówek oraz zebranie i analiza informacji na temat podnoszenia kompetencji pracowników.

01.06.2011–30.11.2011 - Projekt Opracowanie jednolitych standardów postępowania z ruchomymi zabytkami archeologicznymi współfinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa

W dniu 30 maja 2011 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie zlecił Ośrodkowi Studyjno-Magazynowemu Zabytków Archeologicznych w Głogowie przygotowanie Opracowania jednolitych standardów postępowania z ruchomymi zabytkami archeologicznymi. Przedsięwzięcie będzie realizowane w terminie od 1 czerwca do 30 listopada 2011 r., a Narodowy Instytut Dziedzictwa przeznaczy na ten cel 250 000 zł.

Realizacją szczegółowych zamierzeń projektu, obsługą merytoryczną i organizacyjną zajmie się Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych. Praca nad tworzeniem standardów dla całej Polski podzielona została na trzy etapy, które zakończone będą raportem z realizacji projektu. Wspólne przedsięwzięcie podejmie zagadnienia:

1.procedury przyjmowania ruchomych zabytków archeologicznych w depozyt i zasad postępowania z zabytkiem podczas eksploracji,

2.przekazania uzyskanych artefaktów do konserwacji,

3.standardów przechowywania i dokumentacji przyjmowanych w depozyt materiałów,

4.standardów badania i konserwacji zabytków oraz standardów archiwizacji,

5.kontroli przekazywania materiałów w depozyt,

6.selekcji tzw. materiału masowego,

7.standardów profesjonalnej konserwacji zabytków archeologicznych

19.05.2010 - Europejska Noc Muzeów w Ośrodku Studyjno-Magazynowym Zabytków Archeologicznych

19 maja 2010 r. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, włączając się w Europejską Noc Muzeów, po raz piąty zorganizowało nocne zwiedzanie muzeum. Oprócz zwiedzania wystaw muzealnych, wieży zamkowej i ratuszowej, a także szeregu innych atrakcji zwiedzający mogli odwiedzić Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych. W godzinach od 16:00 do 18:00 Ośrodek odwiedziło ponad 100 osób. Zaprezentowana została działalność Pracowni Konserwatorskiej. Publiczność zapoznała się z poszczególnymi etapami procesu konserwacji zabytków archeologicznych wykonanych z metali i ich stopów oraz materiałów organicznych. Przedstawiając rolę, jaką pełni proces konserwacji w ochronie dziedzictwa archeologicznego wykorzystano również specjalistyczny sprzęt oraz przykłady niewłaściwej konserwacji artefaktów.

18.01.2010 - Otwarcie Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie

W poniedziałek 18 stycznia 2010 r. w Głogowie przy ul. Portowej 1, o godz. 13.00 został uroczyście otwarty Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych
 jako oddział Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie.

Jest to pierwsza tego typu placówka w Polsce. Otwarcia dokonał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

Ośrodek powstał dzięki współdziałaniu Prezydenta Głogowa oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gmina Miejska przekazało na ten cel jeden z budynków dawnej Fabryki Maszyn Budowlanych, a dzięki funduszom ministerstwa wykonano remont i zakupiono wyposażenie.

Ośrodek ma pełnić następujące funkcje:

1) przyjmować w depozyt zabytki archeologiczne z badań ratowniczych prowadzonych na terenie południowo-zachodniej części kraju

2) przechowywać je w odpowiednich warunkach (technicznych i bezpieczeństwa przeciw włamaniowego i przeciw pożarowego)

3) dokonywać stałych przeglądów konserwatorskich według potrzeb zabiegów konserwacji

4) wykonywać przed przyjęciem w depozyt konserwacji (odpłatnych) zabytków ruchomych

5) udostępniać do celów naukowych zbiory badaczom i studentom.

6) przekazywać zgodnie z decyzjami WKZ deponowane zbiory do wskazanych muzeów (na wnioski dyrektora)

7) udostępniać muzeom eksponaty do celów wystawienniczych

8) informować Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków o woli przyjęcia zabytków z badań archeologicznych prowadzonych na terenie południowo – zachodniej Polski. Następnie kontrolować terminowe rozliczanie się poszczególnych ekip archeologicznych z obowiązku przekazania zabytków w depozyt, zgodnie z ustawą ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Większość powyższych zadań była realizowana już wcześniej przez pracowników Ośrodka w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. Pracownia Konserwatorska kontynuuje bowiem trzydziestoletnią tradycję pracowni konserwacji metali i jako jedyna w Polsce udziela dziesięcioletniej gwarancji na wykonane przez siebie zabiegi. Pracownia ta ma rekomendacje nie tylko wielu krajowych muzeów, ale także zagranicznych, jak na przykład: Muzeum Numizmatyczne w Brnie, czy też w Bad Hamburg (Niemcy). Również jako jedyna tego typu placówka w Polsce spełnia całkowicie wymogi Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia.


Strona: poprzednia 1  2  3  4