[?]
 
 
 
 

Wydarzenia

14.09.2012 - Zabytki z Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych będą prezentowane w Muzeum Regionalnym w Sycowie

W związku z wystawą Tajemnice Codzienności Muzeum Regionalne w Sycowie wypożyczyło z Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych przedmioty, pochodzące z badań w Sycowie oraz Nowym Dworze. Nasze zabytki można oglądać na niniejszej wystawie do końca października. W imieniu Muzeum Regionalnego w Sycowie serdecznie zapraszamy!

13.09.2012 - Zabytki z Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych będą prezentowane na wystawie Głogów Jagielloński w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie

Puchary, kielichy oraz naczynia szklane pochodzące z badań archeologicznych przeprowadzonych w północnej części działek 295 i 296 przy ulicy Długiej na Starym Mieście w Głogowie będą prezentowane na wystawie czasowej Głogów Jagielloński w siedzibie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Sześć szklanych zabytków, w tym naczynie zdobione malowaniem z przedstawieniem dwóch zwierząt z rodzaju jeleniowatych oraz prawdopodobnie psa, oraz elementy roślinne, są depozytem przechowywanym w Ośrodku Studyjno-Magazynowym Zabytków Archeologicznych. Wystawę można oglądać od 8 listopada 2012 r.

9.08.2012 - Przekazanie do konserwacji szabel przez Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu

Dnia 9 sierpnia 2012 roku Dyrektor Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu, Piotr Arcimowicz przekazał do konserwacji szable z dobrze zachowaną rękojeścią oraz fragment pałasza. Znaleziska te zostały odkryte przypadkowo w Bogatyni.

2.07.2012 - Przekazanie do konserwacji depozytu policyjnego

W dniu 2 lipca 2012 roku Marzena Grochowska-Jasnos z Działu Numizmatycznego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie dostarczyła do Pracowni Konserwatorskiej zabytki przekazane wyrokiem Sądu Rejonowego do głogowskiego muzeum. Wśród oddanych do konserwacji zabytków znajdują się monety m.in. grosze, fenigi i szelągi.

18.05.2012 - Wizyta pracowników Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Ośrodku Studyjno-Magazynowym Zabytków Archeologicznych

Siedmiu pracowników Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau przyjechało z wizytą do Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych. Goście zwiedzili magazyny z zabytkami oraz Pracownię Konserwatorską. Zapoznali się również z obowiązującymi w Ośrodku standardami zabezpieczania, magazynowania i konserwacji zbiorów. Celem wizyty była wymiana doświadczeń i wiedzy z zakresu zabezpieczania zbiorów oraz ochrony dziedzictwa archeologicznego. Źródło zdjęcia

12.05.2012 - Wizyta Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Krakowie dr Jacka Górskiego w Ośrodku Studyjno-Magazynowym Zabytków Archeologicznych

12 maja 2012 r. w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie odbył się wernisaż wystawy czasowej „Archeologiczna Autostrada. Wykopaliska przy wielkich inwestycjach drogowych pod Krakowem”. Otwarcia ekspozycji, użyczonej przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie, dokonał dyrektor tejże instytucji dr Jacek Górski. Odwiedził on również Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych. Gość zapoznał się z działalnością placówki w zakresie przyjmowania ruchomych zabytków archeologicznych w depozyt, ich zabezpieczeniem, ochroną oraz procesem konserwacji. Wizyta dr Jacka Górskiego zaowocowała wymianą doświadczeń, omówieniem stosowanych rozwiązań i procedur. Muzeum Archeologiczne w Krakowie posiada bowiem obiekt o podobnym charakterze – Ośrodek studyjno-magazynowym w Branicach uruchomiony w 2008 r. wspólnie z Krakowskim Zespołem do Badań Autostrad.

17.05.2012 - Przekazanie do konserwacji miecza przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie

W dniu 17 maja 2012 roku Andrzej Szpunar Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, przekazał do Pracowni Konserwatorskiej średniowieczny miecz żelazny z Biskupic Radłowskich. Miecz przetrwał do naszych czasów w całości, ma 122 cm długości i posiada wyjątkowo dobrze zachowaną rękojeść z widocznymi na trzpieniu fragmentami drewnianej okładziny.

20.04.2012 - Wizyta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego w Ośrodku Studyjno-Magazynowym Zabytków Archeologicznych

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Głogowa Jana Zubowskiego, w dniu 20 kwietnia 2012 r., do Głogowa przyjechał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Odwiedził głogowską kolegiatę oraz Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych Oddział Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, na które Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło dotacji w 2010 r.

20.04.2012 - Przekazanie do Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych bransolety kultury łużyckiej

Do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie zgłosił się mieszkaniec Grodowca, który podczas spaceru znalazł masywną, bogato zdobioną, brązową bransoletę. Wstępne oględziny przedmiotu pozwoliły ustalić chronologię bransolety na okres halsztacki kultury łużyckiej. Bransoleta decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków została przekazana w depozyt do Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych i obecnie jest poddawana procesom konserwacji w naszej  pracowni.

20.03.2012 - 29.03.2012 - Staż pracowników Muzeum im. Deriego w Debreczynie (Węgry) w Pracowni Konserwatorskiej Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych

Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych gości u siebie stażystów z Muzeum im. Deriego w Debreczynie na Węgrzech. Jest to efekt współpracy pomiędzy muzeami, polegający m.in. na wymianie doświadczeń. Stażyści będą poznawać metody konserwacji, stosowane w Pracowni Konserwatorskiej głogowskiego Ośrodka. Podczas dwutygodniowego pobytu goście z Węgier poznają również nasze miasto, zwiedzą Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie oraz inne zabytkowe miejsca.


Strona: poprzednia 1  2  3  4  następna