[?]
 
 
 
 

PRACOWNIA KONSERWATORSKA


 

Pracownia Konserwatorska kontynuuje działalność powstałego w 1977 r. Działu Konserwacji Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie i realizuje zadania związane z konserwacją muzealiów pochodzących ze zbiorów własnych jak również zleconych przez inne muzea, instytucje oraz firmy archeologiczne.

 


 

  1. Naszą specjalnością jest konserwacja zabytków archeologicznych wykonanych z metali i ich stopów oraz materiałów organicznych.
  2. Posługujemy się nieagresywnymi i odwracalnymi metodami konserwacji dostosowanymi do rodzaju materiału i stanu zachowania zabytku.
  3. Do każdego zabytku wykonywana jest dokumentacja konserwatorska w formie karty konserwacji (wzór karty konserwacji)
  4. Udzielamy 15-letniej gwarancji na przeprowadzone zabiegi konserwatorskie, opartej na 30-letnim doświadczeniu, sprawdzonych metodach oraz obserwacji stanu zachowania zabytków po konserwacji.

Zapraszamy Państwa do współpracy i zapoznania się z przykładowymi realizacjami w GALERII.