[?]
 
 
 
 

Do pobrania

Wzory dokumentów

  1. [docx] Wzór wniosku o wydanie pisemnego oświadczenia o gotowości przyjęcia w depozyt ruchomych zabytków archeologicznych
  2. [pdf] Wzór umowy o wydanie oświadczenia
  3. [doc] Wzór pełnomocnictwa dla archeologa reprezentującego inwestora
  4. [docx] Wzór oświadczenie o niepozyskaniu zabytków
  5. [pdf] Wzór umowy przyjęcia zabytków do konserwacji
  6. [pdf] Protokół zdawczo-odbiorczy przyjęcia zabytków do konserwacji
  7. [pdf] Karta ewidencji zabytku wydzielonego
  8. [pdf] Karta konserwacji zabytku
  9. [pdf] Karta konserwacji zabytku 2