[?]
 
 
 
 

O instytucji

Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych w Głogowie powstał w 2010 r. dzięki współpracy Prezydenta Głogowa oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako oddział Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Gmina Miejska Głogów przekazała na ten cel dawny budynek administracji Fabryki Maszyn Budowlanych. Dzięki funduszom ministerstwa wykonano remont obiektu oraz zakupiono specjalistyczne wyposażenie.

Ośrodek realizuje swoje cele w ramach trzech podstawowych działań:

1.      przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów archeologicznych
2.      konserwacja zabytków
3.      udostępnianie zbiorów do celów naukowych i wystawienniczych

Nasza działalność realizowana jest przez dwie jednostki organizacyjne: Pracownię Przechowywania i Opracowywania Zbiorów oraz Pracownię Konserwatorską. Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych daje możliwość odbycia praktyk, stażu bądź wolontariatu.

Zobacz też:

PRACOWNIA PRZECHOWYWANIA I OPRACOWYWANIA ZBIORÓW
PRACOWNIA KONSERWATORSKA